Sunday, August 19, 2018

Tips Belajar : Yang Perlu di Hafal Selain Al-Qur’an

Tips menjadi pelajar berprestasi dari pengalaman para ulama besar, yang perlu dihafal selain Al-Qur’an, yaitu : Bulughul al-Maram Riyadhu ash Shalihin atau ringkasannya Al-Umdatu fi al-Fikih atau Zadu al-Mustanqa Nukhbatu al-Fikr wa al-Baequniyah fi...

Fiqh Prioritas : Menjaga Sunnah Pentahapan (Marhalah) dalam Dakwah

DALAM melakukan pengambilan tindakan yang mudah juga sangat dianjurkan untuk menjaga sunnah pentahapan dalam melakukan da'wah, sebagaimana yang berlaku dalam sunnatullah pada makhluk-Nya dan pada perintah-Nya; dan juga yang berlaku di dalam penetapan hukum...

Fiqh Prioritas : Prioritas Amalan yang Luas Manfaatnya atas Perbuatan yang Kurang Manfaatnya

DI ANTARA prioritas yang sebaiknya diterapkan dalam pekerjaan manusia ialah prioritas terhadap perbuatan yang banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Sebesar manfaat yang dirasakan oleh orang lain, sebesar itu pula keutamaan dan pahalanya di...

Fiqh Prioritas : Memprioritaskan Ilmu atas Amal

DI ANTARA pemberian prioritas yang dibenarkan oleh agama ialah prioritas ilmu atas amal. Ilmu itu harus didahulukan atas amal, karena ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah amal yang akan dilakukan. Dalam hadits Mu'adz disebutkan,...

Fiqh Prioritas : Memprioritaskan Ijtihad atas Taqlid

PEMBAHASAN mengenai prioritas ijtihad dan pembaruan atas pengulang-ulangan dan taqlid, berkaitan erat dengan fiqh maksud dan tujuan syari'ah seperti yang telah kami bahas di muka, serta berkaitan pula dengan masalah pemahaman dan hafalan. Ilmu, menurut...

Fiqh Prioritas : Prioritas Fardhu atas Sunnah dan Nawafil

SEBAGAIMANA diketahui --dalam perkara-perkara cabang-- sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh manusia ini terdiri atas bermacam-macam tingkatan yang harus dilakukan, dengan perbedaan tingkatan yang telah dijelaskan oleh syari'ah agama. Ada perkara yang diperintahkan dalam bentuk sunnah...

Fiqh Prioritas : Memprioritaskan Pemahaman atas Hafalan

ADA baiknya saya mengingatkan di sini --ketika kita berbicara tentang prioritas pengetahuan atas amal perbuatan-- kepada sesuatu yang penting, yang juga termasuk di dalam perbincangan kita mengenai fiqh prioritas. Yaitu prioritas pemahaman atas penguasaan...

Fiqh Prioritas : Ukuran yang Benar, Perhatian Terhadap Isu-isu yang Disorot oleh Al-Qur’an

DI ANTARA ukuran yang perlu kita rujuk kembali dalam menjelaskan apa yang paling benar untuk kita perhatikan dan dahulukan ialah perhatian terhadap isu-isu yang diperhatikan oleh al-Qur'an. Kita selayaknya mengetahui apa yang sangat dipedulikan oleh...

Fiqh Prioritas : Prioritas Amalan Hati atas Amalan Anggota Tubuh

DI ANTARA amalan yang sangat dianjurkan menurut pertimbangan agama ialah amalan batiniah yang dilakukan oleh hati manusia. Ia lebih diutamakan daripada amalan lahiriah yang dilakukan oleh anggota badan, dengan beberapa alasan. Pertama, karena sesungguhnya amalan...

Fiqh Prioritas : Prioritas Perkara Pokok atas Perkara Cabang

DI PERHATIAN utama yang harus kita berikan dalam perkara yang diperintahkan ini ialah memberikan prioritas kepada perkara pokok atas cabang. Yaitu mendahulukan perkara-perkara pokok, mendahulukan hal-hal yang berkaitan dengan iman dan tauhid kepada Allah,...